Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
product

נחל קדומים

30

"כולהו במחשבה איתבררו…"
למרות שנראה כאילו עיקר הניסיון הוא בעולם המעשה,
הכל בעצם מתחיל ממקום אחר לגמרי – מעולם המחשבה.
עיקר נקודת הצדיק בעצותיו היא איך לזכות לתיקון הדעת,
בירור הטוב מהרע, איך להאיר את החכמה שאנו יודעים
אל תוך הלב ולב יהודי בוער תמיד והקב"ה כל כך רחום
וחנון שאינו עוזב שום יהודי, גם אם אין הוא ראוי לכך..
אמרו חז"ל: "מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה".
שמונה שיעורי – עצה לדור עיקבתא דמשיחא.
קטגוריה:
"כולהו במחשבה איתבררו…"
למרות שנראה כאילו עיקר הניסיון הוא בעולם המעשה,
הכל בעצם מתחיל ממקום אחר לגמרי – מעולם המחשבה.
עיקר נקודת הצדיק בעצותיו היא איך לזכות לתיקון הדעת,
בירור הטוב מהרע, איך להאיר את החכמה שאנו יודעים
אל תוך הלב ולב יהודי בוער תמיד והקב"ה כל כך רחום
וחנון שאינו עוזב שום יהודי, גם אם אין הוא ראוי לכך..
אמרו חז"ל: "מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה".
שמונה שיעורי – עצה לדור עיקבתא דמשיחא.
משקל 0.6 kg
תרגום לשפות »
כלי נגישות

השאירו פרטים לברכה אישית מהרב עופר ארז שליט"א

עופר ארז